Jest wiele sposobów na podreperowanie swoich finansów. Jednym z ciekawych pomysłów jest idea, aby zacząć inwestować na rynku forec. Czym dokładnie on jest? Forex jest globalnym rynkiem walutowym, który pozwala szybko zarabiać, ale przez nierozważne decyzje, można równie szybko tracić fundusze. Na początku transfer walut wydaje się być prosty: wystarczy zrozumieć kilka ekonomicznych terminów, poznać podstawowe zasady rządzące globalnym rynkiem walutowym, posiadać oszczędności i już można inwestować na rynku forex. Jednak prawda jest nieco bardziej skomplikowana. Forex to międzynarodowa platforma, którą wykorzystują w swojej pracy osoby z wykształceniem ekonomicznymi i wieloletnią praktyką. Dla laika, stawiającego swoje pierwsze kroki, forex może okazać się zbyt skomplikowany. Jednak początkujący przedsiębiorca nie powinien zniechęcać się zbyt szybko. Jeżeli posiada dużo samozaparcia i chęci, może zacząć inwestować na rynku forex i mogą to być wybory zakończone sukcesem. Jednak zanim dojdzie do prawdziwej gry, trzeba starannie się przygotować, bo forex nie jest miejscem prostym w obsłudze, a operacje jakie można wykonywać na nim, nie są ani intuicyjne, ani oczywiste.
Dlatego zanim przystąpimy do transferu walut, należy zdobyć solidne podstawy teoretyczne. Trzeba dokładnie wiedzieć czym jest forex i jak przebiegają operacje walutowe. W tym celu można czytać fachową prasę, przeglądać branżowe portale, jednak lepszym rozwiązaniem na początku są książki. Na polskim rynku wydawniczym jest kilka ekonomicznych serii, które kompleksowo opisują zasady, jakimi rządzi się forex. Warto też, rozważyć skorzystanie z kursów prowadzonych przez brokerów i domy maklerskie. Szkolenia mogą odbywać się za pośrednictwem Internetu lub w siedzibie firmy. Zaletą tego typu kursów jest to, że szybko pomagają przyswoić niezbędną wiedzę, tak że forex nie będzie miał przed przyszłym inwestorem żadnych tajemnic. Zanim jednak zdecydujemy się na inwestowanie oszczędności, lepiej jest przez jakiś czas korzystać z gier lub konta demo, które symulują uczestnictwo w rynku forex. Dzięki temu mamy szansę na zarobienie dużych pieniędzy – nasze finanse będą lepsze, a dodatkowo może się to stać ciekawym hobby.

Komisja Nadzoru Finansowego to niezwykle ważna instytucja w naszym kraju. Została ona powołana stosunkowo niedawno, w 2006 roku, jako naczelny organ kontroli rynku finansowego w Polsce. Nadzór przejął kompetencje kilku instytucji, m.in. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń. Po zmianach z 2008 roku zakres obowiązków poszerzono również o te będące wcześniej w gestii Komisji Nadzoru Bankowego.

Komisja Nadzoru Finansowego spełnia rolę stabilizatora polskiego rynku finansowego, kontroluje poszczególne podmioty działające w tym sektorze. Dzięki temu Polska ma jedne z najsilniejszych kondycyjnie banków w Europie, uniknęliśmy kłopotów gospodarczych związanych z problemami bankowymi. Banki działające w naszym kraju pomimo że w większości są filiami tych zagranicznych, charakteryzują się doskonałymi wynikami. Duża zasługa w tym jest właśnie organów nadzorczych, które przez lata nie pozwalały na nadmierne łagodzenie przepisów bankowych i wymagań stawianych tym instytucjom.

Ustawowe zadania Komisji Nadzoru Finansowego, oprócz kontroli, skupiają się również na pracy ustawodawczej czyli przygotowywaniu konkretnych rozwiązań i przedkładaniu ich rządzącym, działalności edukacyjnej i społecznej oraz szeroko pojętej informacji. Dzięki temu, pomimo swojej krótkiej historii, KNF na stałe wkomponował się już w sektor finansowy naszego kraju.

Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną urzędu to składa się ona z kilku pionów z których każdy odpowiada za określony wycinek sektora. Do najważniejszych należą piony nadzory bankowego oraz nadzoru rynku kapitałowego. Nad całością czuwa prezes urzędu, którym obecnie jest Stanisław Kluza. Dodatkowo w skład zarządu wchodzi wiceprezes oraz od dwóch do czterech członków. Zasada jest taka, że członków zarządu desygnują najważniejsze instytucje tj. prezydent, prezes banku centralnego oraz premier. Dzięki takiej konstrukcji Komisja nadzoru Finansowego ma zagwarantowaną względną niezależność i apolityczność.

FED to system rezerw federalnych w Stanach Zjednoczonych. Jego historia była burzliwa, powstał na fali niepokojów wywołanych przez wielki kryzys w latach 20-tych ubiegłego wieku. Warto wiedzieć, że wcześniej Stany Zjednoczone miały już banki centralne, dokładnie dwa, każdy z nich działał po około 20 lat. Niestety, nie spełniały one do końca pożądanej roli i postanowiono zbudować coś całkowicie nowego.

FED powstał na mocy ustawy w 1913 roku, jego siedziba ulokowana została w Waszyngtonie a skarbiec w Ford Knox. Główne zadania nałożone na FED sprowadzają się do dbania o politykę pieniężną, kontrolę nad bankami, kontrolowanie ilości pieniądza w obiegu oraz utrzymanie jego siły. Jak więc widać zakres jest dość szeroki jednak brak konkretów. Właśnie z tak skonstruowanej ustawy o funduszu rezerw federalnych niezadowoleni są jego krytycy. Nie ma tam wzmianki o dbanie o rozwój gospodarczy kraju, cały zakres obowiązków FED sprowadza się jedynie o kontrolowanie siły dolara. Jak się wielokrotnie okazywało w przeszłości, niektóre działania tej instytucji maiły fatalny wpływ nie tylko na gospodarkę USA ale również całego świata.

Wielu specjalistów uważa, że to właśnie powołanie FED przyczyniło się do pogłębienia wielkiego kryzysu gospodarczego. Warto wiedzieć, że wcześniej pieniądz w USA był całkowicie wymienialny na złoto, czyli miał wartość określonej wagi tego kruszcu. Banki musiały przechowywać w swoich skarbcach dokładnie tyle samo złota ile było pieniądza papierowego w obiegu. Powodowało to sztywny kurs ale jednocześnie zapewniało siłę i określona wartość nabywczą pieniądza. Kiedy wybuchł wielki kryzys doradcy ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych zauważyli, ze jeśli wszyscy zechcą nagle wymienić swoje pieniądze na złoto to finansom państwa grozi załamanie. Wymyślono wtedy wymianę po  określonym kursie, który był o wiele niższy on realnego. Spowodowało to masowe bankructwa i straty finansowe. FED był instytucją powołaną, która wyrosła właśnie z tej operacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja która ma kilkudziesięcioletnią historię. Została powołana w 1934 roku jako podmiot skupiający zadania wcześniej istniejących ubezpieczycieli branżowych. Również po wojnie ZUS funkcjonował przez kilkanaście lat aż do 1955 roku, kiedy to został zlikwidowany. Postanowiono, że ubezpieczeniami społecznymi będą zajmować się różne urzędy a część obowiązków przerzucono również na samorządy. Niestety, projekt okazał się całkowita klapą, już w 1960 roku ponownie powołano ZUS.

Na przestrzeni lat zadania i obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wielokrotnie zmieniały się. Początkowo miała to być instytucja która odpowiadałaby jedynie za ubezpieczenia rentowe oraz wypadkowe, z racji braku środków tuż po wojnie nie wypłacano żadnych emerytur. Dopiero po kilkunastu latach postanowiono stworzyć system redystrybucyjny w którym pracujący utrzymywaliby emerytów i rencistów. W tamtych czasach wydawało się to być rozsądnym podejściem, liczba ludności kraju ciągle rosła, pracowali praktycznie wszyscy zdolni do pracy. Niestety, nie przewidziano zmian w strukturze demograficznej społeczeństwa, kiedy przyrost naturalny zaczął spadać pojawiły się pierwsze problemy.

Problemy wynikały z braku środków, państwo rozwiązało je corocznie dotując ta instytucję. Nie dbano o urealnienie składki, sztucznie utrzymywano niskie składki przy jednoczesnym dodawaniu kolejnych uprzywilejowanych grup. Poszczególne grupy wywalczały sobie prawo do wcześniejszych emerytur, niższych składek lub ich braku. Doszło do tego, że z budżetu państwa czyli podatków obywateli dopłacano więcej do ZUS niż generował on składek.

Pod koniec ubiegłego wieku, zauważając, że struktura demograficzna wygląda coraz gorzej i coraz mniej Polaków jest aktywnych zawodowo zdecydowano się na zmiany. W 1999 roku przeprowadzono reformę i odebrano część zadań ZUS-owi. Powstały Otwarte Fundusze Inwestycyjne, jednak ciągle to instytucja państwowa miała ściągać składki. Sytuacja wygląda obecnie tak, że ZUS zajmuje się zbieraniem składek a następnie przelewa je na konta poszczególnych funduszy.

National Association of Securities Dealers Automated Quotations czyli NASDAQ jest regulowanym pozagiełdowym rynkiem pracy który działa w Stanach Zjednoczonych, a swoje filie posiada w Japonii oraz Kanadzie. Powstał i nadzorowany jest przez National Association of Securities Dealers.

Bardzo wiele osób National Association of Securities Dealers Automated Quotations uważa za giełdę co nie jest prawdą, choć spełnia ona podobna rolę co tradycyjna giełda. Jest ona elektronicznym systemem handlu, który zapewnia bezpieczeństwo transakcji, które dzięki National Association of Securities Dealers Automated Quotations szybko można zrealizować i pozostać anonimowym. Wiele spółek korzysta z wejścia do systemu National Association of Securities Dealers Automated Quotations jest to bowiem o wiele prostsze oraz tańsze w odróżnieniu od tradycyjnej giełdy kapitałowej.

National Association of Securities Dealers Automated Quotations powstał ósmego lutego 1971 roku i jest pierwszym na świecie elektronicznym systemem, który obraca papierami wartościowymi na całym świecie. Na początku swojego stnienia w NASDAQ handlowano głownie akcjami spółek, które związane były z nowoczesnymi technologiami. W roku 1990 obroty NASDAQ były większe niż obroty największej giełdy kapitałowej New York Stock Exchange. W 2005 roku  ponad połowa amerykańskich spółek akcyjnych była handlowana przez NASDAQ, choć New York Stock Exchange w tym czasie była pięciokrotnie większa jeżeli chodzi o całkowitą wartość kapitałową spółek notowanych na giełdzie w Nowym Yorku.

Indeks giełdowy należący do NASDAQ Composite w roku 1995 po raz pierwszy osiągnął granice 1000 punktów,a  rekordowy poziom, który wynosił 5132,52 punktów miał miejsce w marcu 2000 roku. Obecnie indeks NASDAQ Composite wynosi około 2000-2500 punktów.

W chwili obecnej na giełdzie NADAQ handluje akcjami ponad trzech tysięcy spółek, a wśród nich znajdują się Dell, Apple Computer czy Microsoft, która jest jedną z największych firm w branży zajmującej się komputerami.

Sonda

Czy wzrosną stopy procentowe?

Wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze
  • Pola o ZUS
  • Grzechu_Wójcicki o ZUS
  • nienawidze_zusu o ZUS
  • Looz o FED
  • Rychu o FED
Szukaj
--
Długoletnie kredyty hipoteczne
    Kredyty na zakup nieruchomości, wiążą się z reguły z zabezpieczeniem hipotecznym. Okres, na jaki musimy się związać z bankiem, zależy od wysokości wkładu własnego, jaki posiadamy. Jednak najczęściej osoby, które zamierzają kupić, na przykład mieszkanie, nie maja takiego wkładu wcale. Nawet, jeśli posiadają gotówkę, to wola ja zostawić na remont lub ewentualnie na urządzenie nowego lokum. W związku z tym nie dość, że kwota kredytu jest duża, to okres płacenia rat, wynosi zwykle około 20–30 lat. Czyli tak naprawdę kilkadziesiąt lat. To niewyobrażalnie długi okres, który jednych powstrzymuje przed decyzja kredytową, innych wręcz przeciwnie. Ci drudzy, sa pełni optymizmu, dla nich 30 lat to szmat czasu, który pozwoli im spokojnie dożyć starszego wieku. Żeby nie powiedzieć wieku emerytalnego. Bo taka niestety jest prawda. Osoby, które maja w miarę ustabilizowaną sytuacje finansową, to ludzie w wieku 30-40 lat. Maja stałe zarobki, często już posiadają dzieci, Porównaj ubezpieczenia domu i wybierz najlepsze. . Maja też dość wiecznej tułaczki, po wynajmowanych lokalach. Chcieliby mieć coś swojego, gdzie mogliby do woli dawać upust swojej wyobraźni, związanej z projektowaniem wnętrz. Chcą mieć tez świadomość, że jeśli przeprowadzają remont, dokonują trwałych zmian, to chcą to robić dla siebie, a nie dla kolejnego najemcy. Jednak wiek emerytalny nie brzmi tu tak bardzo niewiarygodnie. Dzisiejsi 40-latkowie, spłaca swój kredyt hipoteczny mając 65 lat, albo i więcej. Można więc powiedzieć, że całe swoje życie zawodowe, będą musieli poświęcić na spłatę swojego nowego mieszkania. Nasuwa się pytanie, czy warto? Czy warto dokładać sobie na kark trudnego życia w Polsce, długoletni problem , jakim jest kredyt hipoteczny. Tu zdania sa podzielone, co widać w statystykach bankowych. Hipoteka jest bardzo dobrym zabezpieczeniem. W razie problemów ze spłatą, bank staje się po prostu właścicielem mieszkania, a my pozostajemy tak naprawdę z niczym. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co stanie się za rok, a co dopiero w ciągu 30 lat.
--